Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme, Atama Ve Yetiştirme Sorunları

Yazarlar

  • Serkan AKMEŞE ADİL KARAKÜÇÜK İLKOKULU
  • Ümit SARIKUŞ
  • Hakan KABAK

Özet

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki eğitim kurumlarına yönetici seçme, atama ve yetiştirme sistemini incelemek ve bu sistem ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu çalışma betimsel tarama modeli perspektifinde yürütülmüş ve konunun özüne ulaşmak için geliştirilmiştir. Çalışma grubu;  resmi eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapan 30 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen sorulardan oluşturulmuş görüşme formu kullanılmış ve toplanan veriler birbirinden bağımsız olarak yapılan çalışmaların derinlemesine incelenmesi yöntemine tabii tutulmuştur. Bu çalışmada bulunan katılımcıların düşüncelerine göre ülkemizde eğitim kurumlarına yönetici yetiştirmek için bir sistemin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Eğitim kurumu yöneticilerinin eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin içinden belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim Fakültesi Lisans düzeyinde eğitim yöneticisi yetiştirilmelidir. Ülkemizde eğitim kurumlarına eğitim yöneticisi yerleştirme sisteminin yetersiz olduğu, yazılı sınav ve mülakatların yabancı dil seviyesinin ölçülmesine imkân tanımadığı, eğitim yöneticisi seçmede başarılı olunmadığı saptanmaktadır. Mutlak bir çözüme kavuşmak için eğitim yönetimi alanında tecrübeye sahip yetkin komisyonlar tarafından adaletli bir değerlendirme yapılmalıdır. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme, Atama ve Yetiştirme de bütünsel bir yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarına yönetici seçmede şeffaflık ilkesi dâhilinde adil bir sistem gerçekleştirilmesi gerektiği görüşü ifade edilmektedir. Yönetici atama sisteminde yansız, şeffaf bir şekilde gözlemlenebilen performansa dayalı ölçütlerin bulunması, eğitim kurumları yöneticilerinin yasal haklarının ve özlük haklarının düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

AKMEŞE, S., SARIKUŞ, Ümit, & KABAK, H. (2023). Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme, Atama Ve Yetiştirme Sorunları. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 4(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/70