Dergi Hakkında

Türk Kamu Yönetimi Dergisi, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Türk Kamu Yönetimi Dergisi, kamu yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Bu kapsamda;

 • Yönetim Bilimleri
 • Yerel Yönetimler
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Kırsal Alan Yönetimi
 • Kent Politikaları
 • Afet Yönetimi
 • Yönetim Hukuku
 • Özel Koruma Bölgeleri Yönetimi
 • Çevre Yönetimi ve Politikaları
 • Stratejik Yönetim
 • Kamu Personel Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Süreç Yönetimi
 • Protokol Yönetimi
 • Yönetim Tarihi
 • Sağlık Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Mali Yönetim
 • Ekonomi Yönetimi
 • Kamu Politikaları, vd.

Bilim dalları içerisinde yönetim ile ilgili hazırlanan uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli elektronik bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek  literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türk Kamu Yönetimi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin başvuru aşamasından yayın aşamasına kadar olan tüm süreçleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme gelen yayın talepleri öncelikle içerik ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Editörler tarafından yapılan ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar, kör hakem sistemine göre seçilen en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Hakem raporlarına göre "kabul", "düzeltme şartlı kabul" ya da" ret" kararı verilecektir. Hakem raporlarının farklı yönde olması halinde üçüncü bir hakem değerlendirilmesine gidilerek süreç sonuçlandırılacaktır. Makale değerlendirme süreci toplamda 2-3 ay (max.) ile sınırlandırılmıştır.

Dergimize gönderilen makalelerin daha önce hiçbir fiziksel ve elektronik ortamda yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla dergiye gönderilen bir yayının tespit edilmesi halinde ilgili yazara/yazarlara ait tüm makale değerlendirmeleri iptal edilerek süreç sonlandırılacaktır. Bu nedenle başka bir bilimsel/aktüel dergiye gönderilen ve sonuçlandırılmayan çalışmaların sisteme yüklenmemesi önemle rica edilir.

Dergimize gönderilen makalelerin yazar ve kurum bilgileri süreç boyunca gizli tutulmaktadır. Sayı hakemlerinin hangi makaleyi değerlendirdiği bilgisi de gizlilik politikası kapsamındadır. Yazarların ortaya koymuş oldukları veri, bilgi, belge, ifade ve değerlendirmeler kendi sorumluluklarındadır. Bu nedenle ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı yayın, hakem, bilim ve değerlendirme kurulu ile diğer çalışanlarımızın sorumlu tutulamaz. Her yazarın makalelerini sisteme yüklemekle birlikte tüm bilimsel, hukuki ve etik kuralları bildiğini ve bu kurallara uygun bir şekilde yayınını oluşturduğunu beyan ve taahhüt ettiği kabul edilmektedir.

Türk Kamu Yönetimi Dergisi, ücretsiz yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Dergimizde araştırma makalelerine yer verilmektedir.