Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                                 

Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK                 

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ                               

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram COŞKUN                               

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan OKTAY                                     

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ                           

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza ATEŞ                                       

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU                                     

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Selma KARATEPE                               

Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Toğrul İSMAYİL                                 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Tuğba EROĞLU                                   

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf KARAKILÇIK                             

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel Karani BİLGİÇ                       

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN                                       

Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf TEKİN                                       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA                           

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal BAYRAKÇI                                 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN                         

Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Murat SEZİK                                         

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU                           

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa USTA                                             

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar Vural UYGUN                         

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Tuğba YOLCU                                       

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan AVŞAR                             

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış KANDEĞER                   

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi