Yerel Yönetim Ombudsmanlığı

Yazarlar

  • Fevzi CAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet

Devletlerin artan görev ve sorumlulukları son zamanların önemli sorun alanlarından birisidir. Nitekim artan sorumluluklar karşısında etkin ve verimli bir hizmet söz konusu olamamaktadır. Bu sorunu çözmede devletler yerel yönetimlerle yetki ve görev paylaşımı yoluna gitmişlerdir. Bu durum yerel yönetimlerin önemini günden güne artırmıştır. Önemi ve işlevi artan yerel yönetimlerin denetimi ise ayrı bir sorun yaratmıştır. Mevcuttaki denetim yöntemlerinin kendi bünyesindeki yetersizlikleri alternatif yöntem arayışlarını beraberinde getirmiştir.

Ombudsmanlık kurumu böyle bir arayışın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çağdaş bir uygulama olarak kurulduğu günden beri gösterdiği başarıya paralel yayılımı da artan ombudsmanlık kurumunun farklı türleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en popüleri yerel yönetim ombudsmanlığıdır. Görev alanı sadece yerel yönetimlerle sınırlı olan yerel yönetim ombudsmanlığı, yerel şikayetleri çözmede önemli bir işlev görmektedir. Bu bakımdan klasik ombudsmanlık kurumunun yanında, sadece yerel yönetimlere yönelik şikayetlerle ilgilenen bir yerel yönetim ombudsmanlığının kurulması hem şikayetlere yönelik isabetli kararların alınması hem de etkin ve verimli bir denetim sisteminin tesis edilmesi bakımından önem arz etmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

CAN, F. (2023). Yerel Yönetim Ombudsmanlığı. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 4(2), 248–265. Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/66