Onuncu Yılında Gezi Parkı Olaylarını Yeniden Tartışmak

Yazarlar

  • Nihat SEYREK Cumhurbaşkanlığı Kurumu - (Emekli)

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin yakın siyasal tarihinde sosyo-politik bir gerçeklik olan Gezi Parkı Olayları’nın siyasal nedenlerini küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde tartışmaktır. Türkiye’nin yakın siyasal tarihinde bir sosyo-politik krize dönüşen Gezi Parkı Olayları süreci, küresel merkezli oluşumlar, bölgesel çapta başlayan “sivil itaatsizlik” eğilimi ve yetkililerin karar ve uygulamaları ile şekillenen kriz yönetimi etrafında tartışılacaktır. Yapılacak tartışmalar bağlamında olayların başlamasına ve devam etmesine akademik bir yaklaşım sergilenecektir. Olaylara ilişkin hazırlanan araştırma raporları, ikincil kaynaklar, resmi dokümanlar ve yazar tarafından yapılan etnografik gözlemler, nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel süreç analizi etrafında sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gezi Parkı Olayları, Türkiye, Sivil İtaatsizlik, FETÖ, Yeni Toplumsal Hareketler

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

SEYREK, N. (2023). Onuncu Yılında Gezi Parkı Olaylarını Yeniden Tartışmak. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 4(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/64