İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Yeşil İstihdam İlişkisi: Türkiye için Nitel Tercih Modeli

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yeşil istihdam- Yenilenebilir enerji- İklim Değişikliği- Patent- Nitel Tercih modelleri

Özet

  1. Dünya Savaşından sonra sanayileşmede meydana gelen hızlı gelişme ile kentleşme ve elektrik enerjisi kullanımı oldukça artmıştır. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerjinin bilinçsizce çok tüketilmesi ise en önemli sera gazı emisyonlarından CO2 emisyonu arttırmıştır. Zincirleme bir etki ile CO2 emisyonunun atmosferde birikmesi sonucunda küresel ısınma artmış biyolojik çeşit kayıpları ortaya çıkmış, okyanus seviyeleri yükselmiş, çevresel tahribatlar artmış ve insan aktivitelerinin doğada oluşturduğu karbondioksit miktarı ile ifade edilen karbon ayak izi artmış ve en önemlisi iklim değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, sera gazı emisyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması temelinde inşa edilen sürdürülebilir ekonomik büyüme her geçen gün daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışma yenilenebilir enerji, nüfus ve patentin istihdam üzerindeki etkisini 1990q1:2020q4 çeyreklik dönemi için nitel tercih modelleri diikkate alınarak Türkiye açısından incelemektedir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri patent başvurusndaki artışın istihdamı arttırma olasılığını arttırdığı şeklindedir. Ayrıca yenilenebilir enerji tüketimi ve nüfustaki artış da istihdamı arttırmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz makalede, literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak nüfus ve patent başvuru verileri kullanılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

03.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLER, İlkay, & KAPLAN, E. A. (2022). İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Yeşil İstihdam İlişkisi: Türkiye için Nitel Tercih Modeli. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/31