COVID-19 Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Maruziyet Risklerinin Ve Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • BERNA ŞAHİN SAĞLIK BAKANLIĞI
  • Nurşah KESKİN
  • Sultan SARITAŞ
  • Tuğba KUZKAYA

DOI:

https://doi.org/10.51229/TUJPA.2020.4

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Çalışanı, Kişisel Koruyucu Ekipman, Eğitim

Özet

Yayınlanan kanıtlar Covıd-19 hastalığına neden olan virüsün insanlar arasında yakın temas ve damlacık yoluyla bulaştığını göstermektedir. Hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler; Covıd-19 hastaları ile temas halinde olan ve bu hastaların sağlık bakım sürecini yöneten sağlık çalışanlarıdır. Bu durumda sağlık çalışanları yüksek riskli grupta yer almaktadır. Sağlık çalışanlarını korumak için; el hijyeni, ortam dezenfeksiyonu, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve eğitimin  önemli olduğu bilinmektedir. Sağlık çalışanlarının Covıd-19 hastalığına maruz kalma durumlarını belirlemek, enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması açısından son derece önemlidir. Bu çalışma Covıd-19 hastalığı kapsamında, sağlık çalışanları için riskleri değerlendirmek ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrol önlemlerini alma davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mesleki deneyim ve çalışma yılı fazla olandan az olana kıyasla pandemi sürecinde aldıkları eğitimlere uyum sağlamadıkları anlaşılmış olup bu durumda mevcut eğitimlerin sürekli tekrarlanması ve sahada birebir gözlemleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

BAL YÜRÜK, Emel, ÇELİK, Hakan (2020), COVID-19 Salgını ile Mücadelede Hemşirenin Rolü, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Vol. 12 Issue 2, ss.300-304.

BERMAN, Audrey, SNYDER, Shirlee and FRANDSEN, Geralyn (2016), Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. 10 ed. Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2016), Standard Precautions for All Patient Care, https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/standar d-precautions.html, (Erişim Tarihi:14.05.2020).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020), Use Personal Protective Equipment (PPE) When Caring for Patients with Confirmed or Suspected Covıd-19, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloa ds/A_FS_HCP_COVID19_PPE.pdf, (Erişim Tarihi: 17.04.2020).

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (2020)a, Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed Covıd-19, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/docu ments/COVID-19-guidance-wearing-and-removingpersonal-protective-equipment-healthcare-settingsupdated.pdf2, (Erişim Tarihi:17.04.2020).

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (2020)b, Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019- nCoV, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications data/guidelines-use-non-pharmaceutical-measuresdelay-and-mitigate-impact-2019-ncov, (Erişim Tarihi:19.04.2020).

HUBER, Stefanie, WYNİA, Matthew (2004), When pestilence prevails… physician responsibilities in epidemics. American Journal of Bioethics. 4(1):5-11.

Sağlık Bakanlığı (2020)a, Yeni Koronavirus Enfeksiyonu (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, Bilim Kurulu Çalışması, www.covid19bilgi.saglık.gov.tr, (Erişim Tarihi: 14.04.2020).

Sağlık Bakanlığı (2020)b, Covıd-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, TC Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara.

SARMASOĞLU, Şenay, TARAKÇIOĞLU ÇELİK, Gül Hatice ve KORKMAZ, Fatoş (2020), Covıd-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı): 47-65. DOI: 10.31125/hunhemsire.776491.

Türk Hemşireler Derneği (THD) (2020), Covıd-19 Hemşire Eğitim Rehberi ve Bakım Algoritmaları, http://www.thder.org.tr/uploads/files/thd-covid2020-2.pdf 2, (Erişim Tarihi:18.04.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)a, State of the World’s Nursing Report–2020, https://www.who.int/publicationsdetail/nursing-report-2020, (Erişim Tarihi: 08.05.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)b, Infection prevention and control during health care when Covıd-19 is suspected, https://www.who.int/publications-detail/infectionprevention-and-control-during-health-care-whennovel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected20200125, (Erişim Tarihi:14.04.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)c, Advice on the use of masks in the context of Covıd-19: interim guidance, https://www.who.int/publicationsdetail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-communityduring-home-care-and-in-healthcare-settings-in-thecontext-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)- outbreak, (Erişim Tarihi:15.04.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)d, Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus, https://www.who.int/publicationsdetail/water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-for-covid-19, (Erişim Tarihi:20.04.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)e, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) clinical management of severe acute respiratory infection when novel Coronavirus infection is suspected, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxSx1iSecrPEZ04T-DV2Heocw59CeJ9-vGqIHIcB0zt6nE5WttgO4thoCfJQQAvD_BwE, (Erişim Tarihi:21.04.2020).

World Health Organization (WHO) (2020)f, State of the World’s Nursing Report-2020, https://www.who.int/publicationsdetail/nursing-report-2020, (Erişim Tarihi:08.05.2020).

İndir

Yayınlanmış

2021-01-10

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, B., KESKİN, N. ., SARITAŞ, S., & KUZKAYA, T. . (2021). COVID-19 Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Maruziyet Risklerinin Ve Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi . TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 1(1), 40-46. https://doi.org/10.51229/TUJPA.2020.4