Karabiber, Sevde Nur. “Çevresel Determinizm Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: İbn-I Haldun Ve Montesquieu”. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ 1, no. 1 (Ocak 10, 2021). Erişim Temmuz 23, 2021. https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/14.