An Analysis on “Ombudsman, Types of Special Purpose Ombudsman and Applications in the World”

Yazarlar

  • Müslüm SOYKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Özet

Oğuzhan Erdoğan tarafından derlenen kitap, oldukça eski bir kavram olup günümüzde hala işlemeye devam eden Ombudsmanlık kurumuna ilişkin yapılan çalışmaları içermektedir. Ombudsmanlık, genel anlamda hak ve özgürlüklerin aranması adına çalışmakta olan bir denetim mekanizması olarak işlemektedir. Tarihsel süreçlere bakıldığında idarenin denetlenmesi, kamu ya da özel kurumlar ile vatandaş arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için Ombudsmanlık kurumu farklı isimlerle hep var olmuştur. Yalnızca Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de önemli bir yeri olan Ombudsmanlık kurumu, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla 2013 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Ülkemizde tek ve genel bir denetim mekanizması olarak çalışan bu kurum dünya ülkelerinde farklı birimlere ayrılarak; Sağlık Ombudsmanlığı, Eğitim Ombudsmanlığı, Konut Ombudsmanlığı gibi çalışma alanlarına göre özelleşmiştir. Bu kitap içerisinde de Ombudsmanlık kavramının tarihsel kökeninin yanı sıra özel çalışma alanları olan Yapay Zeka Ombudsmanlığı, Maden ve Enerji Ombudsmanlığı, Cezaevi Ombudsmanlığı, Sağlık Ombudsmanlığı, Askeri Ombudsmanlığı, Engelli Ombudsmanlığı, Yatırım Ombudsmanlığı, Konut Ombudsmanlığı, Kentsel Dönüşüm Ombudsmanlığı, Kadın/Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı, Basın Ombudsmanlığı, Üniversite Ombudsmanlığı, İnsan Hakları Ombudsmanlığı, Yerel Yönetim Ombudsmanlığı, Tüketici Ombudsmanlığı, Adil İş Ombudsmanlığı, , Çevre Ombudsmanlığı başlıkları ayrıntılı olarak işlenmiştir. 19 bölümden oluşan bu derleme içerisinde farklı ülkelerdeki uygulamalara değinilmiş bunun yanı sıra Türkiye’deki uygulanabilirliğine yönelik öneriler de sunulmuştur. Kitabın son bölümü ise Oğuzhan Erdoğan tarafından hazırlanmış olup, Ombudsmanlık uygulamalarının ülkelere sağlayacağı katkılardan bahsedilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

03.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

SOYKAN, M. (2022). An Analysis on “Ombudsman, Types of Special Purpose Ombudsman and Applications in the World”. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/33