ABD’de Başkanlık Sistemini Başarılı Kılan Etkenler

Yazarlar

  • Kamil GÖKSEL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Ahmet TUNÇ

Anahtar Kelimeler:

ABD- Siyasal Sistem- Başkanlık Sistemi

Özet

Başkanlık sisteminin ortaya çıktığı ABD’de sistemin başarılı işleyişi diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve ülkeler sisteme karşı ilgilerini ona geçiş yapmakla neticelendirmiştir. Neticede başkanlık sistemi uygulanan ülkelerde farklı uygulamalar ile karşımıza çıkmıştır. İyi işleyen ve demokrasinin uygulanmasına yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin hakim olmasına olanak sağlayan bu sistem çeşitli ülkelerde de uygulanmıştır. Birçok farklı uygulaması olamsına karşın aralarındaki en başarılı örnek olma ünvanını ABD elinde bulundurmaktadır.

Bunu etkileyen unsurlar bu çalışmada işlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu sistemi diğerlerinden ayıran birçok özelliği olsa da ABD’de  federalizm uygulaması önemli bir farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Federe birimlerden federal bir devletin oluşma sürecini adeta kuruluşundaki koloni döneminin modern hali olarak yorumlanabilir.

ABD ülke yapısı, seçim sistemi, siyasi partiler, kuvvetler ayrılığı ilkesinin sert uygulaması sistemi öne çıkaran başlıklar olarak ele alınıp incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

03.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKSEL, K., & TUNÇ, A. (2022). ABD’de Başkanlık Sistemini Başarılı Kılan Etkenler. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/32