Havacılıkta Kriz Yönetim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma: Milas Bodrum Havalimanı Örneği

Yazarlar

  • Hale Eda AKDURU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

kriz yönetimi- stratejik yönetim- hava seyrüsefer hizmetleri

Özet

İşletmelerin maruz kaldıkları acil durumları/ krizleri yönetme becerileri rekabetçiliklerini ve uzun vadede sürdürülebilirliklerini artırır. Bu bağlamda havayolu taşımacılığı işletmeleri büyük yatırımlar gerektirmeleri ve kriz dönemlerinden yoğun şekilde etkileniyor olmaları sebepleriyle kriz yönetimi stratejilerini dikkatle ve her türlü olası kriz faktörünü göz önüne alarak planlamalıdırlar. Bu çalışmada Türkiye’nin turizm potansiyeli en yüksek destinasyonlarından olan Muğla, Bodrum, Milas ve civarına hizmet vermekte olan Milas-Bodrum Havalimanı’nda Hava Seyrüsefer hizmetleri acil durum ve kriz yönetim stratejileri birim yöneticileri ile yapılan planlı görüşmeler ve internet sitesindeki mevcut veriler aracılığıyla incelenmiş olup, Milas- Bodrum Havalimanında Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin karşılaşılabileceği en önemli kriz kaynaklarının insan hatası kaynaklı olduğu, acil durum ve krizlerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve üç başlıkta sınıflandırılan çeşitli konularda meydana gelebildiği, olası bir acil durum/ kriz durumunda takımların yöneticinin liderliğinde kriz yönetim takımına dönüştürüldüğü, bu stratejilerin hem proaktif hem de reaktif yaklaşımlar içermekte olan ve altı ayda bir revize edilen stratejik planlama ve senaryo analizi tekniklerini içerdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

03.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

AKDURU, H. E. (2022). Havacılıkta Kriz Yönetim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma: Milas Bodrum Havalimanı Örneği. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://tujpa.com/index.php/journal/article/view/30