What does Turkey promise for the Middle East and North Africa?

Yazarlar

  • Hüsamettin İNAÇ Dumlupınar Üniversitesi iibf

DOI:

https://doi.org/10.51229/TUJPA.2020.1

Anahtar Kelimeler:

Türk Kimliği, Arap Kimliği, Çokkültürlülük, Arap Baharı, MENA,

Özet

Türkiye tarihi tecrübesi ve imparatorluk geçmişiyle bölgede yegane bir ülkedir. Bunun ötesinde, Türkiye Asya, Balkan, Doğu, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya ve Ortadoğu gibi farklı kimlikleri bünyesinde barındırmaktadır. İslam ve demokrasiyi uyumlaştıran, farklı kimlikleri tek potada eritmeyi başaran ve farklılıkları yönetebilen tek ülke, Türkiye’dir. Öte yandan yakın tarihimizde acımasız diktatörler tarafından yönetilen ve bir türlü istikrarsızlıktan kurtulamayan Kuzey Afrika ve Ortadoğu (MENA)  ülkeleri, başlangıçta Arap Baharı olarak adlandırılan ve özgürlükleri ve insan onurunu yüceltmeyi amaçlayan sosyal hareketlerle farklı bir yöne evrilmeye başladı. Bu zaman diliminde MENA ülkeleri benzer tecrübeleri daha önce yaşamış ve başarılı sonuçlara ulaşmış bir esin kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan özellikle Arap Baharının intikama dönüştüğü ve Akdeniz’de hâkimiyet mücadelesi ve İpek Yolu Projesi’nden kaynaklanan tansiyonun yönetilemez hale geldiği bir çağda Türkiye, İslam kültürüyle laik, demokratik, çokkültürlü ve batılı değerleri uyumlaştırabilen bir ülke olarak ilham verici ve istikbal vaadedici bir konumdadır. Bu bağlamda bu çalışma Ortadoğu üzerinden yeni bir dünya inşa edilmeye çalışıldığı günümüz dünyasında Türk tecrübesinin MENA ülkeleri için nasıl ilham kaynağı olabileceğini araştırmaya hasredilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

AHRARI, Mohammed E. (1996), Change and Continuity in the Middle East, McMillan Press, London (UK).

ARAS, Bülent (2003), Ortadoğu ve Türkiye, Q-Matris Yayınları, İstanbul.

ARI, Tayyar (2008), Ortadoğu, MKM Yayınları, Bursa.

BENLİ ALTUNIŞIK, Meliha (1999), Türkiye ve Ortadoğu: Tarih, Kimlik, Güvenlik, Boyut Kitapları, İstanbul.

BERTING, Jan (2006), Europe: Heritage, Challenge, Promise, Eburon Delft Publishers, Oudegracht (HOLLAND).

BROWN, Carl (2011), Modernization in The Middle East, The Darwin Press, London (UK).

BUDAK, Ali (2017), Roman Kimlik Kültür, Bilge Yayıncılık, İstanbul.

DRESCH, Paul ve PISCATORI, James P. (2005), Monarchies and Nations: Globalization and Identity in The Arab States of Gulf, I. B. Tauris, London (UK).

GOODWIN, Jeff ve JASPERS, James M. (2006), The Social Movements Reader: Cases And Concepts, Blackwell Publishing, Oxford (UK).

HARARI, Maurice (2011), Government and Politics of Middle East, American Association of Middle East Press, USA

HATINA, Meir (2007), Identity Politics in the Middle East - Liberal Thought And Islamic Challenge in Egypt, Taurist Academic Studies, London (UK).

İNAÇ, Hüsamettin (2016), Türkiye’nin Kimlik Problemleri, Adres Yayınları, Ankara.

LEWIS, Bernard (1993), Islam and The West, Oxford university Press, Oxford (UK).

MILTON-EDWARDS, Beverley (2005), Contemporary Politics in The Middle East, Polity Press, Cambridge (UK).

RAYMOND, Hinnebusch (2003), The International Politics of The Middle East, Manchester University Press, Manchester (UK).

İndir

Yayınlanmış

2021-01-10

Nasıl Atıf Yapılır

İNAÇ, H. (2021). What does Turkey promise for the Middle East and North Africa?. TÜRK KAMU YÖNETİMİ DERGİSİ, 1(1). https://doi.org/10.51229/TUJPA.2020.1